1. Dünya Savaşı Tarihi

Dec 6, 20201 dakika

1. Dünya Savaşı Tarihi

Bugün Size 1.Dünya Savaşını Anlatmaya Çalışıcağım.

1.Dünya Savaşı, 1914-1918 yılları arasında yapılmıştır.

1.Dünya Savaşı, İtilaf ve İttifak devletlerinin hammade ve sömürge arayışı vb. nedenlerle katıldığı bir savaştır.

1914-1918 yılları arasında savaşa katılmış olan devletler hem maddi hem de manevi olarak oldukça büyük sıkıntılar yaşamıştır.

Osmanlı Devleti savaşın başlangıcında tarafsızlığını ilan etse de savaşa girmeye zorlanmıştır.

Birinci Dünya Savaşında taraflar İttifak Devletleri ve İtilaf devletleri olarak ikiye ayrılmıştır.

İttifak Devletleri ; Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan ve İtalya'dır.

İtilaf Devletleri; İngiltere, Rusya, Fransa, Belçika, Sırbistan, İtalya, Romanya, Portekiz, Japonya, Brezilya, Yunanistan,ABD'dir.Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları

Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Asya'da yer alan devletlerin tüm dengeleri bozulmuştur. Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan imparatorluğu ve Rusya parçalanmaya başlamıştır. Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan adında yeni devletler kurulmuştur. Birçok yeni siyasal rejimler ortaya çıktı. Yenilen devletler çok ağır antlaşmalar imzalamak zorunda bırakılmıştır. Bu sonuçlardan dolayı ilerde yaşanacak olan İkinci Dünya Savaşı’na zemin hazırlanmış oldu.

Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin imzalamış oldukları ağır antlaşmalar ise aşağıdaki şekildedir:

Almanya: Versay Antlaşması

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/09b65df0-faf9-11ec-8ff0-4f32c9b61146.png
XIORXA

Son mürcii halife, hekır ve yazılımcı

Bylge Icon
Bylge Icon