Akik Nedir? (Akik Taşı Nedir?)

Feb 13, 20211 dakika

AkikÇizgi veya şerit şeklinde değişik renklerle bezenmiş ve güzel görünümlü, kalsedon kuvarsının bir türü olan yarı saydam ve yarı değerli bir silis minerali.Sert taş oymacılığı sanatında en yaygın olarak kullanılan malzemelerden birisidir ve çok sayıdaki antik yerleşim alanında bulunmuştur. Tarih boyunca; yüzük taşı, mühür, düğme, süs eşyası vb. yapımında yaygın olarak yararlanılmıştır. Günümüzde ise daha çok mücevher, şemsiye sapı, kağıt açacağı ve ayrıca nem ile su buharından etkilenmediği için de bazı laboratuvar malzemelerinin yapımında kullanılır. En bilinen ve yaygın olan rengi ateş kırmızısıdır. Daha az bulunmakla birlikte siyah, beyaz, mavi, yeşil, sarı, kahverengi ve turuncu renkli olanları da vardır.

OluşumuAkikler çoğunlukla yanardağların püskürtmesi sonucunda oluşan kayaçların içerisinde bulunur. Oluşumlarına ilişkin en kabul gören teoriye göre, yanardağların püskürtmesi sonucunda oluşan lavlar soğurken, çıkan su baharı ve gazlar küçük kabarcıklar oluşturur. Bu kabarcıklar ani bir soğumayla donunca ve katılaşınca da mineral kütlesi içinde küçük boşluklar kalır. Kayaç tamamıyla katılaşmadan önce bu boşluklara silisli sular dolar ve suların akıp gitmesinden sonra ise geriye kalan silis boşluklara çökelir. Silisin kayaçta bulunan diğer minerallerle birleşmesi sonucunda, değişik renk tabakaları bir araya gelerek şerit şeklinde ve çok güzel akik desenleri oluşturur.

Bulunduğu YerlerEn güzel akik taşları Brezilya ve Hindistan'da bulunur. Bundan başka, Güney Amerika'nın diğer bölgelerinde, Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Güney Afrika'da da akik oluşumları vardır. Çeşitli kimyasal maddeler kullanarak, akiklerdeki şeritlerin rengi değiştirilebilir veya donuk renklere daha parlak ve canlı bir görünüm kazandırılabilir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon