AKILCILIK AKIMI

Feb 15, 20212 dakika

Aklını kullanmak, düşüncesini devreye

sokmak,kendi iradesini kullanmak anlamlarında kullanılır. İnsanlar genellikle

akılcılık denilince saf aklını devreye sokmayı anlamışlarsa da çoğu kez farklı

farklı anlamlarda da kullanılmıştır.

Örneğin; kimisi aklı tek yol gösterici olarak

alırken kimisi de akılla beraber kullanılması gereken duyguları ve idealleri ön

plana alır. Platon akılla beraber duygularımızın da önemine değinir. Ama Aristo

ise aklı tek kaynak olarak ele alır. İslam düşüncesinde ise akıl denilince

aklımıza ibn-i Rüşt gelir. İslam’da akıl insanın yeryüzünü inşa etmek ve

kendisini Yaratan ilahı bulmak için en önemli yol göstericidir. Kur’an bir çok

konuda insanları düşünmeye sevk eder. Mesela “Akletmez misiniz?” “İbret almaz

mısınız?” der.

Akıl insanın yeryüzündeki pusulası adeta kullanım

kılavuzudur. Bir elektronik makineyi nasıl kullanma kılavuzu olmadan

kullanamıyoruz, yeryüzündeki olayları, insanın varoluşu, dünyadaki ilişkileri

de akıl olmadan anlamak imkânsızdır. Burada bana göre dikkat edilmesi gereken

nokta; insanın sadece aklını tek yol gösterici olarak alması onu

ilahlaştırması, adeta ben en doğruyu biliyorum demesidir. İşte o zaman akıl

kendi kuyusunu kendisi kazar ve asıl görevini yani doğru ile yanlışı ayırt etme

görevinin dışında kullanır.

Bazen halkımızın da dilinde de akılla ilgili

deyimler kullanılır. Mesela akl-ı evvel, aklı bir karış havada gibi…Şimdi

aklımızı kullanmak ile aklımızı ilahlaştırmak arasındaki ayrımı daha net

anlamamız lazım. Aklını kullanmak yeryüzünde olan her şeyin sahibini

tanıyarak ondan en güzel şekilde istifade yani faydalanmaktır. Aklını

ilahlaştırmak ise kendi yaratılışını unutarak her şeyi kendisinin aklıyla

olduğunu iddia etmektir.

Şimdi işte burada bizler akla gereken değeri

verip sonuna kadar kullanmalıyız ama onu var edeni unutmamak kaydıyla.

Saygılarımla…Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8f0b4cb0-03d2-11eb-bf9f-35f73e0c6a17.jpeg
KATKI

Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü.

Bylge Icon
Bylge Icon