Alfabe Kelimesinin Kökeni

Sep 18, 20201 dakika

Alfabe Kelimesi Nereden Gelmektedir?

Bir dilin seslerini gösteren harflerin belirli bir sıraya göre dizilmiş bütününe alfabe de­nir. Fransızca alphabet (okunuşu: alpabe) sözcüğünden dilimize geçmiştir.Alfabe sözcüğü Yunan alfabesinin ilk iki harfi olan Α;α (alfa) ve Β;β (beta)'dan gelmektedir. Yunanca harflerin isimleri ise Fenike alfabesinin ilk iki harfinden gelir. Batı Sâmi dilinden türemiş olan "alef" sözcüğü "öküz" ve "bet" sözcüğü ise "ev" anlamına gelmektedir. Fenike dilindeki alef'in İbranice ve Arapça'daki karşılığı sırasıyla alef ve elif iken; bet'in karşılığı ise bet ve be'dir. Bugün İbranice ve Arapça'da "ev" için sırasıyla "bayit" ve "beyt" sözcükleri kullanılmaktadır.Alfabe ile eş anlamlı olarak kullanılmakta olan "abece" sözcüğü ise Latin kökenli Türk alfabesinin ilk üç harfinin okunuşudur. Arap, Fars ve Osmanlı alfabesine ise "elifba" denir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon