Ay İsimleri

Jul 26, 20202 dakika

Ay isimleri Nereden Geliyor?Ay

Dünyanın uydusu Ay'dan gelir. Eskiçağlarda oluşturulan ilk takvimlerde yeniaydan yeniaya geçen süre (yaklaşık olarak 29,5 gün) bir ay olarak kabul edilmişti. Güneş batımından sonra gökyüzünde ince bir hilalin belirmesiyle yeni bir ay başlar ve her ay 29 ile 30 gün arası sürerdi.

Ocak

Ocak ayının adı büyük bir olasılıkla bu ayın çok soğuk geçmesinden dolayı insanların evlerindeki ocaklarını yakmalarından gelmektedir.

Şubat

Şubat ayının ismi Süryanice'de ok anlamına gelen "şabuto"dan gelmektedir. Bu aya neden ok anlamına gelen şabuto ismi verildiği bilinmemektedir.Mart

Romalıların savaş tanrısı Mars'tan kaynaklanan ve Latince kökenli bir sözcüktür. Romalılar, baharın gelişiyle beraber hem savaş mevsiminin başladığına hem de tabiatın yeniden dirildiğine inanırlardı onun için bu ayı tanrıları marsa adamış ve onun adı ile anmışlardır.

Nisan

Nisan ayının ismi Süryanice'de kuzu ve gelin anlamına gelen "nisano"dan gelmektedir. Çünkü bu ayda koyunlar kuzulamaya başlar ve ayrıca otların yeşermesi ve renk renk çiçeklerin açması ile birlikte de doğa adeta bir gelin gibi süslenir.

Mayıs

Mayıs ayının adı büyük bir olasılıkla Yunan tanrıçası Maia'dan gelmektedir. Yunan mitolojisine göre Maia, Hermes'in annesi ve aynı zamanda da Zeus'un (Roma mitolojisinde Jüpiter) oğullarından Arkas'ın da sütannesidir. Ekinlerin büyüyüp olgunlaştığı bu aya Maia'nın adının verilmesi büyük bir olasılıkla buradan kaynaklanmaktadır.

Haziran

Haziran ayının ismi Süryanice'de besin anlamına gelen "heziro"dan gelmektedir. Bu ismin tabiatın bereketini simgelediği için bu aya verildiği sanılmaktadır.

Temmuz

Temmuz ayının ismi Süryanice "tamız"dan gelmektedir. Tamız, tektanrılı (ibrahimi) dinlerin doğuşundan önce tapınılan Mezopotamya tanrılarından biridir.

Ağustos

Ağustos sözcüğü, ilk Roma İmparatoru Augustus Caesar'ın (M.Ö. 63 - M.S. 14) adından gelmektedir ve Roma takviminden dilimize geçmiştir. Augustus kelimesi Latince'de "yüce, ulu" gibi anlamlara gelmektedir.

Eylül

Eylül ayının ismi Süryanice "ilul"dan gelmektedir. İlul, tektanrılı (ibrahimi) dinlerin doğuşundan önce tapınılan Pers (İran) tanrılarından biridir.

Ekim

Türkçe kökenli bir sözcük olan ekim ismi, Anadolu'daki çiftçiler için toprağın ekim zamanı olduğu için bu aya verilmiştir.

Kasım

Arapça'da "bölen, pay eden, taksim eden" gibi anlamlara gelmekte olan kasım sözcüğünün neden bu aya verildiği bilinmemektedir.

Aralık

Türkçe kökenli bir sözcük olan aralık isminin bu aya neden verildiği bilinmemektedir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon