babil nedir (babil ne demek)

Feb 20, 20211 dakika

Babil Nerede?Babil, günümüz Irak sınırları içerisindeki Mezopotamya bölgesinde kurulmuş olan büyük ve görkemli Babil İmparatorluğu'nun başkentidir.Babil Kelimesinin Kökeni"kapı" anlamına gelen bab ile "tanrı, ilah" anlamına gelen il sözcüğünden gelir ve "Tanrının Kapısı" demektir. Nitekim Günümüz Arapça'sında bab "kapı" anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti'nde başbakanlık binası için kullanılan Bab-ı Ali ise "Yüce Kapı, Yüksek Kapı" anlamına gelmektedir.Babil'in Kısa HikayesiYahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat veya Torah'ta Babil Kulesi'nden bahseden bir hikaye bulunmaktadır. Bu hikayeye göre, Büyük Tufan'dan sonra hepsi aynı dili konuşan yeryüzündeki bütün insanlar Babil'deki Şinar Ovası'nda toplanırlar. Burada bir kent ve başı göğe değecek büyüklükte bir kule yapmak için harç karmaya ve tuğla yapmaya başlarlar. Bunun üzerine Tanrı insanların kendisiyle eşit olma çabalarını görür ve bunu engellemek için, birbirleriyle anlaşamasınlar ve iletişim kuramasınlar diye onları değişik diller konuşan insanlar haline sokar. Bunun üzerine şehrin ve kulenin inşaatını devam ettiremeyen ve tamamlayamayan halk, Babil ülkesinden ayrılarak dünyanın dört bir yanına dağılır. Bu olaydan sonra kente "Tanrının Kapısı" anlamına gelen Babil ismi verilir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon