BATI HAYRANLIĞI

Feb 14, 20211 dakika

Özellikle son yüzyılda

toplumda meydana gelen krizlerin kurtarıcısı olarak batılılaşmayı, batı hayranlığını

baş sıraya koyabiliriz. Sosyolojik olayların tahlilinde güçsüz toplumların,

kendilerinden daha güçlü ve ileri olan toplumları her yönüyle taklit ettikleri

görülmüştür. Tarih dikkatli bir şekilde incelendiğinde, bunun hep böyle devam

ettiği ve devam edeceği gözden kaçmayan bir gerçek olarak karşımızda

durmaktadır.

Bugün toplum olarak

giyim kuşamı, yemesi içmesi, ev düzeni, eğitim tarzı, mimarisi, vb. batıdan

ayırt edilemeyen bir toplum ile karşı karşıyayız. Kendi kültüründen bihaber,

gelenek ve yaşam tarzından uzak, tarihinden hiçbir iz taşımayan, inançlarını

hor gören bu toplum, yeniden dirileceği, ayağa kalkacağı asli unsurlarını

yitirmiştir. Yalnızca gününü gün etmeye bakan, iş yeri, mutfak ve lavabo

üçgeninde bir hortum görevi gören bu kalabalık yığın, batı hayranlığının

kurbanı olmuştur. Aşığına bakarken gözleri kamaşmış, gerçekleri göremeyecek

kadar körleşmiştir. Özne olmaktan uzaklaşarak nesneleşmiş, aşağı bir konuma

düşmüştür. Etken değil edilgen, etkileyen değil etkilenen olmuştur. Sorgulamayan,

düşünmeyen, analiz edemeyen, hedef ve amaçlardan yoksun bir kalabalık…

Toplumun yeniden ihya ve

inşası; tüm yönleriyle batıyı taklit etmekten uzaklaşıp, kendi tarihsel

miraslarına sahip çıkmasıyla ancak gerçekleşebilir. Kendi inanç, kültür,

gelenek ve yaşam tarzını batının fen ve teknolojisiyle birleştirebilen bir

toplum artık nesne olmaktan çıkıp özne, edilgen olmaktan etken olmaya doğru yol

alabilir.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8f0b4cb0-03d2-11eb-bf9f-35f73e0c6a17.jpeg
KATKI

Yanlış bildiğin yolda; herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda; tek başına yürü.

Bylge Icon
Bylge Icon