Bileşke Fonksiyonun Türevi

Apr 25, 20211 dakika

Bileşke Fonksiyon Türevi Formülüy = fog(x) ⇒ y' = f(g(x))'.g(x)' olur.Bileşke Fonksiyon Türevi İspatıBileşke fonksiyonun türevinin ispatını türevin ikinci tanımından yola çıkarak aşağıdaki şekildeki gibi yapabiliriz.

Örnek

f(x) = x² - 5 ve g(x) = 3x + 2 ise fog(x)' = ?1. Yol

fog(x) = f(g(x))

fog(x) = f(3x + 2)

fog(x) = (3x + 2)² - 5

fog(x)' = [(3x + 2)² - 5]'

fog(x)' = [(3x + 2)²]' - 5'

y = f(x)ⁿ ⇒ y' = n.f(x)ⁿ⁻ ¹.f(x)'

fog(x)' = 2.(3x + 2)'.(3x + 2)²⁻¹ - 0

fog(x)' = 2.3.(3x + 2)

fog(x)' = 6.(3x + 2)

fog(x)' = 18x + 122. Yol

f(x)' = (x² - 5)'

f(x)' = 2x

g(x)' = (3x + 2)'

g(x)' = 3

f(g(x)) = f(3x + 2)

f(g(x))' = f(3x + 2)'

f(3x + 2)' = 2.(3x + 2)

f(3x + 2)' = 6x + 4

fog(x)' = f(g(x))'.g(x)'

fog(x)' = (6x + 4).3

fog(x)' = 18x + 12

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon