Birim Fonksiyon

Dec 20, 20201 dakika

Birim Fonksiyon Nedir?A tanım kümesinden, B değer (görüntü) kümesine tanımlanmış bir f fonksiyonunda, A tanım kümesinin her elemanı, B değer (görüntü) kümesinde kendisi ile eşleniyorsa, f fonksiyonuna birim fonksiyon denir ve I ile gösterilir. Birim fonksiyon, bire bir ve örtendir. Birim fonksiyon; özdeşlik fonksiyonu, özdeşlik gönderimi, özdeşlik dönüşümü, birim dönüşüm ve birim işlev gibi farklı şekillerde de adlandırılmaktadır.

Birim Fonksiyonun Formülü∀ x ∈ A için f(x) = x ⇒ f(x) = I olur.Birim Fonksiyonun GrafiğiBirim fonksiyonun grafiği aşağıdaki şekildeki gibidir.

Birim Fonksiyon SorularıÖrnek 1 f(x) = (a-2)x³ - (2b+5)x² + (c+3)x + d - 1 fonksiyonu bir birim fonksiyon olduğuna göre a + b + c + d toplamının sonucu neye eşittir?Cevapf(x) fonksiyonu eğer bir birim fonksiyon ise f(x) = x olmak zorundadır.

f(x) = (a-2)x³ - (2b+5)x² + (c+3)x + d - 1

Birim fonksiyonda x³, x² vb. terimler bulunmaz.

a-2 = 0

a = 2 olur.

-(2b+5) = 0

2b+5 = 0

2b = -5

b = -5/2 olur.

c+3 = 1 (fonksiyonun birim fonksiyon olabilmesi için x'in katsayı 1 olmak zorundadır)

c = 1-3

c = -2 olur.

d-1 = 0

d = 1 olur.

a + b + c + d = 2 + (-5/2) + (-2) + 1

a + b + c + d = 2 - 5/2 - 2 + 1 = -3/2 olur.Örnek 2 f: R → R olmak üzere; f(3x + 2) = ax + 2x + b - 1 fonksiyonu bir birim fonksiyon olduğuna göre a.b'nin değerini bulunuz?CevapBirim fonksiyonun tanımını tekrar hatırlarsak eğer tanım kümesinin her elemanı değer kümesinde kendisi ile eşlenir şeklindedir.

Buna göre tanım kümesindeki 3x+2 değer kümesinde yine 3x+2 ile eşlenmek zorundadır.

f(3x + 2) = 3x + 2

ax + 2x + b - 1 = 3x + 2

(a + 2)x + b - 1 = 3x + 2

a + 2 = 3

a = 3 - 2

a = 1 olur.

b - 1 = 2

b = 2 + 1

b = 3 olur.

a.b = 1.3 = 3 olur.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon