Çarpanlara Ayırma Formülleri

Sep 10, 20202 dakika

Çarpanlara Ayırma Nedir? ve Çarpanlara Ayırma YöntemleriToplama veya çıkarma işlemi şeklinde verilmiş olan harf ifadeleri çarpım veya bölüm şeklinde yazma işlemine çarpanlara ayırma denir.1. Ortak Çarpan Parantezine Alma

Harfli ifademizi oluşturan terimlerimizin içinde ortak bir çarpanımız varsa bu harfli ifademizi ortak çarpan parantezi şeklinde yazabiliriz.Örneğin, ax + bx harfli ifadesini oluşturan terimler için x ortak çarpandır. İfademizi x'i ortak çarpan olacak şekilde yazalım.ax + bx = x.(a + b) olur.İspat

ax = x + x + ... + x

(a tane x)bx = x + x + ... + x

(b tane x)ax + bx = (x + x + ... + x) + (x + x + ... + x)

(a tane x) (b tane x)ax + bx = x + x + ... + x + x + x + ... + x

(a + b tane x)ax + bx = (a + b).x olur.2. İki Terim Toplamının Karesi

(a + b)² = a² + 2ab + b²İspat

Ortak çarpan parantezine alma kuralından yararlanarak yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.(a + b)² = (a + b) . (a + b)

(a + b)² = (a + b) . a + (a + b) . b

(a + b)² = a . (a + b) + b . (a + b)

(a + b)² = a . a + a . b + b . a + b . b

(a + b)² = a² + ab + ba + b² (ab = ba)

(a + b)² = a² + 2ab + b²3. İki Terim Farkının Karesi

(a - b)² = a² - 2ab + b²İspat(a - b)² = (a - b) . (a - b)

(a - b)² = (a - b) . a - (a - b) . b

(a - b)² = a . (a - b) - b . (a - b)

(a - b)² = a . a - a . b - b . a - b . - b

(a - b)² = a² - ab - ba + b² (-ab = -ba)

(a - b)² = a² - 2ab + b²4. İki Terim Toplamının Küpü

(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³İspat(a + b)³ = (a + b) . (a + b)²

(a + b)³ = (a + b) . (a² + 2ab + b²)

(a + b)³ = a . (a² + 2ab + b²) + b . (a² + 2ab + b²)

(a + b)³ = a . a² + a . 2ab + a . b² + b . a² + b . 2ab + b . b²

(a + b)³ = a³ + 2a²b + ab² + ba² + 2ab² + b³ (a²b = ba²)

(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³5. İki Terim Farkının Küpü

(a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³İspat(a - b)³ = (a - b) . (a - b)²

(a + b)³ = (a - b) . (a² - 2ab + b²)

(a + b)³ = a . (a² - 2ab + b²) - b . (a² - 2ab + b²)

(a + b)³ = a . a² + a . (-2ab) + a . b² - b . a² - b . (-2ab) - b . b²

(a + b)³ = a³ - 2a²b + ab² - ba² + 2ab² - b³ (-a²b = -ba²)

(a + b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³6. İki Terim Küpünün Toplamı

a³ + b³ = (a + b) . (a² - ab + b²)İspat(a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³

(a + b)³ - 3a²b - 3ab² = a³ + b³

a³ + b³ = (a + b)³ - 3a²b - 3ab²

a³ + b³ = (a + b)³ - 3ab . (a + b)

a³ + b³ = (a + b)² . (a + b) - 3ab . (a + b)

a³ + b³ = (a + b) . [(a + b)² - 3ab]

a³ + b³ = (a + b) . (a² + 2ab + b² - 3ab)

a³ + b³ = (a + b) . (a² + 2ab - 3ab + b²)

a³ + b³ = (a + b) . (a² - ab + b²)7. İki Terim Küpünün Farkı

a³ - b³ = (a - b) . (a² + ab + b²)İspat(a - b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³

(a - b)³ + 3a²b - 3ab² = a³ - b³

a³ - b³ = (a - b)³ + 3a²b - 3ab²

a³ - b³ = (a - b)³ + 3ab . (a - b)

a³ - b³ = (a - b)² . (a - b) + 3ab . (a - b)

a³ - b³ = (a - b) . [(a - b)² + 3ab]

a³ - b³ = (a - b) . (a² - 2ab + b² + 3ab)

a³ - b³ = (a - b) . (a² - 2ab + 3ab + b²)

a³ - b³ = (a - b) . (a² + ab + b²)8. İki Terim Karesinin Farkı

a² - b² = (a + b) . (a - b) İspat(a + b) . (a - b) = (a + b) . a - (a + b) . b

(a + b) . (a - b) = a . (a + b) - b . (a + b)

(a + b) . (a - b) = a . a + a . b - b . a - b . b

(a + b) . (a - b) = a² + ab - ba - b² (ab = ba)

(a + b) . (a - b) = a² - b²

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon