Derleyici Ve Yorumlayıcı Ne Demektir?

Dec 16, 20201 dakika

Derleyici Ne Demek?

Programcılıkta, bir programlama dilinde yazılmış olan kaynak kodunu başka bir dile (genellikle makine koduna) çeviren yazılım. Derleyiciye bunu yaptırmaktaki amaç genellikle çalışabilir bir yazılım elde etmektir. Kullanıcıların programları kullanırken kolaylık sağlamak amaçlı geliştirilmiştir.Yorumlayıcı Ne Demek?

Yorumlayıcı (İngilizce: interpreter), yazılımı kısım kısım ele alarak doğrudan çalıştırır. Yorumlayıcılar standart bir çalıştırılabilir kod üretmezler. Yorumlama işlemi aşama aşama yapılmadığı için genellikle ilk hatanın bulunduğu yerde programın çalışması kesilir.

Derleyicilerin tersine kodun işlenmeyen satırları üzerinden hiç geçilmez ve buralardaki hatalar ile ilgilenilmez.Bundan sonraki Konum Kendi Programlama Dilinizi Yazmanız Hakkında Bir Konu Olacak...

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/09b65df0-faf9-11ec-8ff0-4f32c9b61146.png
XIORXA

Son mürcii halife, hekır ve yazılımcı

Bylge Icon
Bylge Icon