EDİRNE OLAYI

Oct 1, 20201 dakika

EDİRNE OLAYI(1703)

Sultan 2.Mustafa zamanında gerçekleşmiştir.

Sultan 2.Mustafa Edirneye çekilerek yetkilerini dönemin şeyhülislamı olan Feyzullah Efendiye devretmiştir.

Feyzullah Efendi yüksek kademelere kendi akrabası eşi dostunu göreve getirmiştir.

Bu gelişmelerden rahatsız olan yeniçeriler ve İstanbul halkı ayaklanmışlardır.

Şeyhülislam Feyzullah Efendiyi öldürmüş ve başa Sultan 3.Ahmeti geçirmişlerdir.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8f0b4cb0-03d2-11eb-bf9f-35f73e0c6a17.jpeg
KATKI

TARİH,SİYASET

Bylge Icon
Bylge Icon