Etinden - Kemiğine, Tüyünden - Gagasına Kadar Kapkara Bir Tavuk: Ayam Cemani

Dec 14, 20201 dakika

Ayam Cemani, Endonezya'nın belirli bölgelerinde bulunan, genetik mutasyon sonucu tüylerinden etlerine kadar her yere siyah olan nadir bir tavuk türüdür. Bilenin aksine bu hayvanların kanları siyah değil, çok koyu kırmızıdır. Bu kırmızılık her ayam cemanide değişiklik gösterir. Kanın ne kadar koyu kırmızı ise insana daha fazla şans getireceğine inanılır, fiyatta koyuluk nispetinde artar.

Cava kültüründe, statü sembolü olarak görülür, iyi şans getirdiğine inanılır ve yerel halk tarafından çeşitli hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılır. Dünya'da yetiştiriciler tarafından çok tercih edilen bir tavuk türü değildir. Normal bir tavuk yılda 230 kadar yumurta verirken, ayam cemaniler 80 kadar yumurtlarlar. Dar kaslara sahip olduklarından dolayı etleri de yeterli değildir. Endenozya'da tavuk üzerinde araştırmak isteyen zoologlar, siyah kanlarından dolayı dinsel ritüellerde kullanmak isteyen ruhbanlar, ilaç yapmak isteyen şifacılar ve çok azda tadına bakmak isteyen kişiler tarafından satın alınır. Ülkemizde de üretilen ayam cemaniler, normal tavuk fiyatının yaklaşık olarak 10 katı civarındadır. Fiyatları satın alındığı bölgeye, üreticiye ve adetine göre değişiklik gösterebilir.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/next-29ffac70-bb9e-11ea-9580-05a110325934.jpeg
JSent

Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer

Bylge Icon
Bylge Icon