Euler Formülü

May 1, 20201 dakika

Euler Formülü Nedir? (Euler Formülü'nün Açılımı)

Euler Formülü, 18. yüzyılda yaşamış İsviçreli matematikçi ve fizikçi Leonhard Euler (1707-1783) (okunuşu: leonar öle) tarafından bulunmuştur. Formüldeki e irrasyonel ve sabit bir sayı olup ilk birkaç rakamı 2,718281... şeklindedir. i ise karmaşık (kompleks) bir sayılı olup değeri √-1'e eşittir.Euler Formülü'nün İspatı

1. Adım

2. Adım

3. Adım

4. Adım

Euler Özdeşliği

Euler Formülü'nde x gördüğümüz yere 180°'lik açının radyan karşılığı olan π (3,141592...) değerini yazarsak eğer ilginç bir eşitlikle karşılaşırız.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon