Fotoğraflarla Yunan İşgali

May 1, 20203 dakika

Yunan İşgali Dönemi (19 Mayıs 1919 - 11 Ekim 1922)15 Mayıs 1919 günü İtilaf Devletleri'nin de açık desteği ile Yunan ordusunun İzmir'e asker çıkarmasından sonra Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan ayrılarak 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan ve 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanıncaya kadar devam eden çatışmalar; Tarihçiler tarafından Türk-Yunan Savaşı, Küçük Asya Felaketi, Türk Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi, Milli Mücadele gibi değişik adlarla ifade edilmektedir.O dönem ile ilgili Yunan ordusunda görev yapmış birçok asker ve sivil savaş fotoğrafçısı tarafından çekilmiş çok sayıda tarihi belge bulunmakta olup aşağıda bunlardan bazılarını görebilirsiniz.1. 15 Mayıs 1919 günü Rumların Zito Venizelos! (Yaşasın Venizelos!) çığlıkları altında Yunan ordusunun İzmir’e girişi.

2. 1921 yılındaki Yunan İşgali sırasında Kütahya eteklerindeki tarlalarda çalışan Türk çiftçiler.

3. Ankara’yı ele geçirmek için Yunanlar, "Tuzlu Çöl" dedikleri Haymana Platosu'nda ilerlemeye çalışırken.

4. Yunanların Sakarya Savaşı sırasında Haymana bölgesi civarındaki köylerden ve kasabalardan toplayıp götürdüğü Türk erkekler ve kadınlar. Fotoğraf Yunan ordusunda görevli fotoğrafçı askerlerce 1921 yılında çekilmiştir. Köylüler arabadaki malzemeler indirilirken Yunan askerlerine yardım ediyor.

5. Yunan ordusu ile birlikte hareket eden ve işbirliği içindeki Türk paramiliter (düzensiz) süvari birlikleri.

6. Kütahya - Eskişehir Muharebeleri öncesinde katır sırtında cephe hattına malzeme taşımaya çalışan Yunan süvari birlikleri.

7. Yunanlar tarafından esir alınan Türk askerleri.

8. Muhtemel bir Türk saldırılarına karşı siper kazmakta olan Yunan askerleri.

9. 1921 Ağustos’unda başlayan Sakarya Meydan Muharebesi sırasında hayatını kaybeden Yunan askerlerinden bazılarının bir din adamının duaları eşliğinde gömülmesi.

10. Rum çeteciler şehit ettikleri bir Türkün başında ellerindeki baltalarıyla poz verirken.

11. Sakarya nehri üzerindeki köprüden karşı tarafa geçmeye çalışan Yunan savaş kamyonları.

12. Türk köylüleri ile sohbet eden Yunan askerleri.

13. 1921 Yazında Yunan işgaline uğrayan Afyon’un eteklerinden dumanlar yükseliyor.

14. Ankara’yı ele geçirme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Batı Anadolu'ya doğru çekilen Yunan birlikleri.

15. Kütahya - Eskişehir Muharebelerini kaybeden Türk ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesinden sonra karşı tarafa geçmeye çalışan Yunan kuvvetleri.

16. Cephe de savaştan arda kalan zamanlarda kişisel bakımlarıyla ilgilenen ve elbiselerini diken Yunan askerleri.

17. Türk ordusundan ele geçirdikleri silahlarla birlikte poz veren Yunan subaylar.

18. Yunan ordusunda görevli askeri bir doktor uğradığı bir Türk köyünde çocukları sağlık kontrolünden geçirirken.

19. Tahta direklerden yapılmış bir köprünün üzerinden karşı tarafa geçmeye çalışan Yunan askerleri.

20. Kütahya - Eskişehir Savaşlarını kaybeden Türk ordusunun geri çekilmesinden sonra 20 Temmuz 1921 günü Eskişehir’e giren Yunan birlikleri.

21. Afyon yakınlarındaki bir telgraf hattında çalışan Yunan askeri mühendisleri.

22. 1921 Ağustosu'nda başlayan ve Türk Ordusunun zaferiyle neticelenen Sakarya Meydan Muharebesi sırasında hayatını kaybeden Yunan askerleri.

23. Birkaç Yunan subayı daktilo başındaki askere bir şeyler yazdırırken.

24. 1922 Ağustosu'nda başlayan Büyük Taarruz’dan sonra yenilgiye uğramış durumdaki Yunan ordusundan geride kalanların trenler eşliğinde Anadolu'yu terk edişi.

25. Türk ordusunun İzmir’e yaklaşması ile birlikte rıhtıma yanaşan bir gemiye doluşmuş Yunan askerleri.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon