Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Irk Ayrımcılığının Geldiği Son Nokta

Nov 4, 20201 dakika

Apartheid Nedir?

Afrikaans (Afrikaanca, Afrikaner) dilinde "ayırma, ayrılık" gibi anlamlara gelen "apartheid" sözcüğü Güney Afrika ile Güneybatı Afrika'daki (Namibya) ırk ayrımcılığını anlatmak için kullanılır. Apartheid, 1948-1994 arasında resmi bir devlet politikası olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Ulusal Parti hükümeti tarafından ülkedeki siyahlara karşı uygulanmıştır. Bu dönemde Güney Afrikalı siyahların beyazlara ayrılmış bölgelere girmesi ve beyazlarla bir arada yaşaması yasaktı. Siyahlar nüfus olarak ülkede çoğunluğu oluşturmalarına rağmen (yaklaşık beyaz nüfusun 4 katı) toprakların yalnızca % 13'ünde yaşamaya mecbur bırakılmışlar beyaz azınlık ise toprakların yaklaşık % 87'sini ellerinde tutmuştur.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1980'lerin ortalarına doğru gelindiğinde ırk ayrımcılığına yönelik yasaların pek çoğu gevşetildi. 1986 yılına ait yukarıdaki resimde ülke tarihinde ilk kez yalnızca beyazların binebildiği bir otobüse binen genç siyah bir adam.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon