Günlük Yaşamımızda Sıkça Kullandığımız Kelimeler Nereden Geliyor-2

May 1, 20202 dakika1. Arsenal

1886 Yılında kurulmuş ünlü bir İngiliz futbol kulübü. İngilizceye, İtalyancadan (Arzenala) geçmiş olan kelime Arapçada dar es sina (üretim evi, sanat evi) anlamına gelmekte olup dar (ev) ve sina (sanat, beceri) kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir.2.Gardırop

Fransızcadan dilimize geçmiş olup Fransızca garde (korumak) ve robe (elbise) kelimelerinin birleştirilmesinden oluşturulmuştur. Badigard (koruma, koruma görevlisi), gardiyan (hapishane bekçisi), gardını almak (boks), urba (elbise) .3. Hudut

Arapça sınırlar anlamına gelen hudud kelimesinden gelmektedir. Hat (hudut, sınır, limit), haddini bilmek (sınırlarını bilmek), serhat (sınır başı, sınır boyu).İç sözcüğünden türetilmiş olup içine almak, içine taşımak anlamına gelmektedir.5. Kitap

Arapça kökenli bir kelimedir. Kâtip (yazman), kitâbe (yazıt), mektup (yazılı kâğıt, zarf), mektep (okul), kütüphane (kitabevi).6. Manzara

Dilimize Arapçadan geçmiştir. Nazar (bakma, bakış), nazar boncuğu, nazır (bakan), münazara (birbirine bakışarak tartışma).7. Meclis

Arapça maclis kelimesinden gelmekte olup dilimizde oturum yapılan yer, parlamento anlamında kullanılmaktadır. Celse (oturum), cülus bahşişi (tahta oturma bahşişi).8. Meşrubat

Arapça kökenli bir kelime olup içilen şey anlamına gelmektedir. Şurup, şarap, şerbet, maşrapa.9. Nar

Nar kelime Arapça ateş anlamına gelmekte olup nar meyvesi de kırmızı renkli ve ateşi andırdığından ismini buradan almıştır. Nur (ışık), minare (ışık yanan kule), münevver (aydın, aydın insan).10. Papel

Argo da kâğıt para anlamına gelmektedir. Kâğıt kelimesi birçok batı dilinde birbirine benzerdir. Almanca; papier, Fransızca; papier, İngilizce; paper, İspanyolca; papel ve İsveççe; papper. Eski Mısır’da papirüs isimli bir bitkiden günümüzde kullanılan kağıda benzer bir malzeme elde ediliyordu.11. Sarhoş

Farsçadan dilimize geçmiş bir kelime olup bu dilde başı hoş, kafası iyi anlamına gelmektedir. Farsçada sar baş, kafa demektir. Sermaye (baş para, anapara, kapital), serhat (sınır başı, sınır boyu), sersem (deli, aptal, budala), ser verip sır vermemek (baş verip sır vermemek), serdengeçti (kellesini feda etmek), serseri (başıboş), serdar (başkomutan).12. Termometre

Bir maddenin veya ortamın sıcaklığını ölçmeye yarayan cihaz. Term (sıcaklık) ve metre (ölçmek, ölçü) kelimelerinin birleştirilmesinden türetilmiştir. Termostat (sıcaklığı sabit tutmayı sağlayan cihaz), termosifon (su ısıtıcısı), termik santral, termodinamik (ısı ve hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalı).Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon