Günlük Yaşamımızda Sıkça Kullandığımız Kelimeler Nereden Geliyor

May 1, 20202 dakika

1. Berber

İtalyancada sakal tıraşı yapan kimselere barbièr (barbiyer) denir. Ayrıca barba bu dilde sakal anlamına gelmektedir. Barba Rossa (Kızıl Sakal).

2. Çarmıh

Farsçada dört çivi anlamına gelen çarmıh kelimesinden gelmektedir. Farsça çehar (dört) ve mıh (çivi) kelimelerinden türetilmiştir.

3. Karnaval

Fransızcadan dilimize geçmiş olan bu sözcük Katolik Hristiyanların 40 gün boyunca et yeme yasağının başlamasından önceki gün yaptıkları taşkınlıkları anlatmak için kullanılmaktadır. Latince ete veda anlamına gelmekte olup carne (et) ve vale (veda) kelimelerinden türetilmiştir. Reenkarnasyon (tenasüh, ruh göçü), enkarnasyon ( ete bürünme, hulul), karnivor (etle beslenen, etobur).

4. Kolonya

İlk defa 1709 yılında Almanya’nın Köln şehrinde üretilmiş olup ismini bu şehirden almıştır. Fransızca Köln şehrinin adı Cologne (okunuşu: Kolonye)’dir.

5. Korna

Korna kelimesi; boynuz, boynuz şekline benzeyen üflemeli çalgı anlamına gelen İtalyanca corno (korno) sözcüğünden gelmektedir. Kornea (Gözün ön bölümündeki sert, boynuzsu saydam tabaka), kornet (dondurma konan boynuz şeklinde huni), kornişon (boynuz şeklinde bir salatalık türü).

6. Mobilya

Fransızcada taşınabilir ev eşyası anlamına gelen mobilier (okunuşu: mobilye) kelimesinden gelmektedir. Mobil (hareketli), mobil telefon (cep telefonu, taşınabilir telefon), otomobil (kendi kendine, otomatik olarak hareket eden araç), möbleli (eşyalı ev).

7. Müneccim

Arapça kökenli bir kelime olup yıldızlara bakarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunan kimselere müneccim denir. Arapça necm (yıldız)kelimesinden türetilmiştir. Necmettin (Dinin Yıldızı), Necmullah (Allahın Yıldızı).

8. Salam

İtalyanca tuzlanmış et anlamına gelen salame kelimesinden gelmektedir. Tuz kelimesi birçok batı dilinde birbirine benzerdir. Almanca; salz, Fransızca; sel, İtalyanca; sale, İngilizce; salt ve İspanyolca; sal. Salamura (tuzlu suya yatırmak), salça (tuz katılarak hazırlanmış yemek sosu), salata (tuzlanmış sebze).

9. Sebze

Farsçada yeşil anlamına gelen sabz sözcüğünden türetilmiş olan ve yine bu dilde yeşillik, bitki anlamına gelen sabzi sözcüğünden gelir.

10. Sehpa

Farsça se (üç) ve pa (ayak) sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşturulmuş olup üçayak anlamına gelmektedir. Pabuç (ayakkabı), piyade (yaya asker), kelle paça.

11. Siyaset

Arapça at bakıcısı anlamına gelen seyis kelimesinden gelmektedir.

12. Uzay

Türkçe uzamak fiilinin ve fiilden isim türeten –ay, -ey ekinin birleştirilmesinden türetilmiştir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon