İlkel Ne Demek ?

Jul 14, 20221 dakika

İlkel AnlamıGenellikle; "basit", "kaba saba", "kültürsüz", "çağın gerisinde kalmış" gibi anlamlara gelecek şekilde kullanılan "ilkel" sözcüğü aslında, ilk veya eski anlamına gelmektedir.İlkel DinlerMüslümanlık, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm ve benzerleri dinlerden yaklaşık olarak 200.000 yıl önce ortaya çıktığı düşünülen dinlere "ilkel dinler" denir. Örneğin, bugün pek çok Afrika ülkesinde yaygın olarak benimsenen "animizm" bir ilkel dindir.İlkel Sanatlar"İlkel Sanat" terimi çok eski zamanlardan beri, batılı olmayan veya gelişmemiş kabile düzeyindeki halkların ortaya koyduğu büyük çeşitlilik gösteren sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Çok eski zamanlardan kalma mağara resimleri, ağaç oymaları, taş heykeller, çanak çömlekler, totemler birer ilkel sanat örneği olarak kabul edilmektedir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon