İşkembeden değil Bilim ile Hayata Yönelme:Gelecek Mühendisliği

May 1, 20202 dakika

.

Eminim çevrenizde yanlış seçimlerinden dolayı sil baştan üniversite okuyan, okuduğu alanda uzmanlaşmayan ve çalışmayan kişilerin hezeyanlarını sık sık duyuyorsunuz. Gencecik ömürlerin omzuna kendini okuyup fıtratına uygun olan önü açık bir gelecek trendi seçmesi yüklenmiş ancak hangimiz bilinçli bir şekilde bir alana yönelip uzmanlaşmayı seçtik?

İşte bu kaosu ortadan kaldırmak için Almanya merkezli bir firma ‘Zukunfstinstitut = Gelecek Enstitüsü’ kuruyor ve bu bağlamda ekonomik gidişat, sektör ilerlemeleri, insan yönelimleri ve ihtiyaçlarını baz alarak bir roadmap=yol haritası hazırlıyor. Bence tam ihtiyaca yönelik bir alan.

İnşaat sektörünün son 2 yıldaki çöküşü tahmin edilebilir miydi? Süreç mühendisliği ve dijitalleşmenin doyum noktası var mı? İnsanların ilgileri ne yöne kayacak? Bu soruların cevaplarını işkembeden sallamak yerine belli bir sistematikle araştırarak bulmak artık mümkün.

Zukunftsinstitut tarafından geleceğe yön verecek aşağıdaki harita hazırlanmış

Burada 12 ana başlık altında gelecek iş alanları belirlenmiş, alt kırılımları ve birbirleri ile olan etkileşimleri gösterilmiştir. Bütün çalışma alanlarının Türkçe karşılığı bulunmuyor ancak yorumlamak mümkünBu 12 ana başlık:

New Work (Yeni Çalışma Alanları; rekabet işbirliği, Start up kültürü, kadın ekonomisi gibi)

Neu-Ökologie (Yeni Ekoloji; yeşil teknoloji, sıfır atık)

Silver Society (Son kullanıcısı yaşlılar olan üretimler)

Individaualisierung (Kişiselleştirme)

Gesundheit (Sağlık)

Globalisierung (Globalleşme)

Urbanisierung (Şehirleşme

Mobilität (Taşınırlık)

Konnektivität (Bağlanırlık)

Sicherheit (Güvenlik)

Wissenskultur (Bilgi Kültürü)

Gender Shift ( Cinsiyet Değişimi)Bu 12 alanın birbiriyle etkileştiği ana kapsamlar:Çeşitlilik, Hayat Kalitesi, Dikkar, Sosyal İş, Nesnelerin Interneti, Dijital Sağlık, Bireysel Takip, Cyber Suçlar, İş Ekosistemi, Tedarik Zinciri, Akıllı Şehirler, Önleyici Analizler, Big Data, İş Birliği, Yetenekçilik, Açık Inovasyon, Otonom Sürüş gibi konular.Kaynak: https://www.zukunftsinstitut.de/

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
Bylge Icon
Bylge Icon