Kare Açılımı

May 1, 20202 dakika





A. Tam Kare Açılımı



1. Tam Kare Toplamı



Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklindeki ifadeye Tam Kare Toplamı denir.



(a + b)² = a² + 2.a.b + b²'dir. Bu özdeşliğin ispatını aşağıdaki gibi iki şekilde gösterebiliriz.



1. İspatı



"Çarpma İşlemin Toplama İşlemi Üzerindeki Dağılma Özelliği"nden faydalanarak yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.



(a + b)² = (a + b).(a + b)

(a + b)² = a.(a + b) + b.(a + b)

(a + b)² = a.a + a.b + b.a + b.b

(a + b)² = a² + a.b + a.b + b²

(a + b)² = a² + 2.a.b + b² olur.



2. İspatı



Geometri yardımıyla da yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.





Yukarıda bir kenarının uzunluğu a + b olan büyük karenin alanı, iki küçük karenin alanı ile iki eş dikdörtgenin alanının toplamına eşittir. Bu durumu formulü ederek yazarsak;



(a + b)² = a² + a.b + b.a + b²

(a + b)² = a² + a.b + a.b + b²

(a + b)² = a² + 2.a.b + b² olur.



2. Tam Kare Farkı



Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklindeki ifadeye Tam Kare Farkı denir.



(a - b)² = a² - 2.a.b + b²'dir. Bu özdeşliğin ispatını aşağıdaki gibi iki şekilde gösterebiliriz.



1. İspatı



"Çarpma İşlemin Çıkarma İşlemi Üzerindeki Dağılma Özelliği"nden faydalanarak yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.



(a - b)² = (a - b).(a - b)

(a - b)² = a.(a - b) - b.(a - b)

(a - b)² = a.a + a.-b - b.a - b.-b

(a - b)² = a² - a.b - b.a + b²

(a - b)² = a² - a.b - a.b + b²

(a - b)² = a² - 2.a.b + b² olur.



2. İspatı



Geometri yardımıyla da yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.





Bir kenarının uzunluğu a - b olan sol üst köşedeki karenin alanı, bir kenarının uzunluğu a olan büyük karenin alanından sağ alt köşedeki küçük karenin alanı ile iki eş dikdörtgenin alanının çıkarılması sonucu bulunur. Bu durumu formüle ederek yazarsak;



(a - b)² = a² - (a - b).b - b.(a - b) - b²

(a - b)² = a² - b.(a - b) - b.(a - b) - b²

(a - b)² = a² - b.a - b.-b - b.a - b.-b - b²

(a - b)² = a² - b.a + b² - b.a + b² - b²

(a - b)² = a² - a.b - a.b + b² + b² - b²

(a - b)² = a² - 2.a.b + b² olur.



B. İki Kare Toplamı



Birincinin karesi artı ikincinin karesi şeklindeki ifadeye İki Kare Toplamı denir.



1. a² + b² = (a + b)² - 2.a.b

2. a² + b² = (a - b)² + 2.a.b



C. İki Kare Farkı



Birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklindeki ifadeye İki Kare Farkı denir.



a² - b² = (a + b).(a - b)'dir. Bu özdeşliğin ispatını aşağıdaki gibi iki şekilde gösterebiliriz.



1. İspatı



"Çarpma İşlemin Toplama ve Çıkarma İşlemi Üzerindeki Dağılma Özelliği"nden faydalanarak yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.



(a + b).(a - b) = a.(a - b) + b.(a - b)

(a + b).(a - b) = a.a - a.b + b.a - b.b

(a + b).(a - b) = a² - a.b + a.b - b²

(a + b).(a - b) = a² - b² olur.



2. İspatı



Geometri yardımıyla da yukarıdaki özdeşliğin ispatını yapabiliriz.





a² - b² = a.(a - b) + (a - b).b

a² - b² = a.(a - b) + b.(a - b)

a² - b² = (a + b).(a - b) olur.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon