kesik koninin hacmi (kesik koni hacmi)

Feb 27, 20211 dakika

koni nedir?Bir dairenin her noktasını, dışındaki bir noktada birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu şekle koni denir.

dik koni nedir? (dönel koni nedir?)Bir dik üçgenin, dik kenarlarından herhangi birinin kendi ekseni etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen koniye dik koni veya dönel koni denir.

koninin hacmi

Yarıçapının uzunluğu r ve yüksekliğinin uzunluğu h birim olan bir koninin hacmi;Hacim = Dairenin Alan x Yükseklik / 3V = πr²h/3kesik koni nedir?Bir koni, tabanına paralel bir düzlem tarafından kesilirse, düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni denir.

Bir dik yamuğun, dik kenarlarından herhangi birinin kendi ekseni etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen koniye dik kesik koni veya dönel kesik koni denir.

kesik koninin hacmi

Yukarıdaki şekildeki kesik koninin hacmi;V = πh(r² + rR + R²)/3'tür.kesik koninin hacminin ispatı

Yukarıdaki şekilde r yarıçaplı büyük koninin hacminden, R yarıçaplı küçük koninin hacmini çıkarırsak, kesik koninin hacmini bulmuş oluruz.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon