Kinetik Enerji Formülü

Jun 27, 20201 dakikaKinetik Enerji Formülü İspatıBir cismin, üzerine etki eden net kuvvetin doğrultusu ve yönünde yer değiştirmesi fizikte iş olarak kabul edilmektedir.W = F . ΔxW (İş) : joule (newton . metre)

F (Net Kuvvet) : newton (kilogram . metre / saniye²)

Δx (Yer Değiştirme Miktarı) : metreNewton'un 2. Hareket Yasası'na göre bir cisme etki eden net kuvvetin cismin kütlesine oranı o cismin hareketinin ivmesini verir.a = F / mF (Net Kuvvet) : newton (kilogram . metre / saniye²)

m (Kütle) : kilogram

a (İvme) : metre / saniye²Fizikte ivme ayrıca birim zamandaki hız değişimi olarak ta tanımlanmaktadır.a = Δv / Δta (İvme) : metre / saniye²

v (Hız Değişimi) : metre / saniye

v (Zaman Değişimi) : saniyeBirim zamandaki yer değiştirme miktarı fizikte hız olarak tanımlanır.v = Δx / Δtv (Hız) : metre / saniye

Δx (Yer Değiştirme Miktarı) : metre

Δt (Zaman Değişimi) : saniyeBaşlangıçta durmakta olan m kütleli bir cisme sabit bir F kuvveti t süresi boyunca etki ederse cismin hareket halinde olmasından dolayı kazanacağı hareket kinetik enerjisinin veya kinetik enerjisinin değeri ne olur?Cismimiz başlangıçta hareketsiz olduğu için başlangıçtaki hızı ve kinetik enerjisi sıfırdır. Cismimiz üzerine uygulanan F kuvvetinin etkisiyle (sabit ivmeli olarak) zamanla hızı her an değişecek ve artacak şekilde düzgün bir şekilde hızlanmaya başlar.Cismimiz başlangıçta 0 noktasında bulunmaktadır ve t süresi sonunda x noktasına gelmektedir.

Cismin ilk hızı 0 m/s ve son hızı v m/s kadardır.

Cismimiz başlangıçta durmakta olduğu için ilk hızı sıfırdır ve hızı bir anda v değerine ulaşamaz bu nedenle formülümüz de kullanacağımız hız değeri cismin ilk, her hangi bir andaki veya son hızı değil hareket süresince oluşan ortalama hızdır.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon