kivy ile listeyi widgetlara çevirme

Jul 11, 20212 dakika

kodumuz bu

from kivy.app import App

from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

from kivy.uix.label import Label

from kivy.uix.button import Button

from kivy.uix.widget import Widget

from kivy.uix.textinput import TextInput

import sys

import pygame

class content(GridLayout):def __init__(self):

super().__init__()

self.widgets()def widgets(self):self.buttonText = ["Clicker Oyunu", "Yükseltme1", "Yükseltme2", "Yükseltme2"]

self.buttonFunc = [sys.exit, sys.exit, sys.exit]

self.buttonNum = 0self.labelText = ["Oyna", "Yükselt", "Yükselt", "Yükselt"]

self.labelNum = 0self.entys = list()self.desing = [[" ", " ", "l", " ", " "],

["b", "e", " ", " ", " "],

[" ", " ", " ", " ", " "],

[" ", "b", "b", "b", " "],

[" ", "l", "l", "l", " "]]self.cols = len(self.desing)try:for j in range(len(self.desing)):y = self.desing[j]for i in range(len(y)):x = y[i]if x == "b":

button = Button()

button.text = self.buttonText[self.buttonNum]

button.bind(on_press=self.buttonFunc[self.buttonNum])

self.add_widget(button)

self.buttonNum += 1if x == "l":

label = Label()

label.text = self.labelText[self.labelNum]

self.add_widget(label)

self.labelNum += 1if x == "e":

entry = TextInput()

self.entys.append(entry)

self.add_widget(entry)if x == " ":

self.add_widget(Widget())except IndexError:

pass

class main(App):

def build(self):

return content()

if __name__ == "__main__":

main = main()

main.run()bu kod listeyi girdiğin değerlere göre widgetlara çeviriyor yaptığım bir şey

üzerinde çalıştığım clicker oyununun arayüzü

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8a860ee0-ebb9-11ea-98cf-0d9846403006.jpeg
Python

data={ "yas":14, "dil":["Python","C++","Assembly"] "kütüphane":["pygame","kivy","pyautogui","cv2"], "sıkılma durumu":True } print(data)

Bylge Icon
Bylge Icon