Kivy İle Matematik Soru Uygulaması Yapımı

Jul 4, 20212 dakika

bunu okuldaki bir sunum için hazırlamıştımresimlerkodlarıfrom kivy.app import App

from kivy.uix.label import Label

from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

from kivy.uix.button import Button

from kivy.uix.widget import Widget

from sys import exitclass content(GridLayout):def __init__(self):

super().__init__()

self.widgets()def widgets(self):self.cols=3

self.buttons=list()

self.correctCount=0self.data={"quesOne":{"ques":"2x+5=9","stylish":["A)2","B)3","C)4"],"reply":0},

"quesTwo":{"ques":"x/2+1=7","stylish":["A)14","B)18","C)12"],"reply":2},

"quesThree":{"ques":"x/3+x/2=5","stylish":["A)3","B)6","C)9"],"reply":1}}for i in ["quesOne","quesTwo","quesThree"]:

for j in range(3):button=Button(text=self.data[i]["stylish"][j])

self.buttons.append(button)if i=="quesOne" and j==self.data[i]["reply"]:

button.bind(on_press=self.correct)elif i=="quesTwo" and j==self.data[i]["reply"]:

button.bind(on_press=self.correct)elif i=="quesThree" and j==self.data[i]["reply"]:

button.bind(on_press=self.correct)self.widgetList=[Widget(),Label(text=self.data["quesOne"]["ques"]),Widget(),self.buttons[0],self.buttons[1],self.buttons[2],

Widget(),Label(text=self.data["quesTwo"]["ques"]),Widget(),self.buttons[3],self.buttons[4],self.buttons[5],

Widget(),Label(text=self.data["quesThree"]["ques"]),Widget(),self.buttons[6],self.buttons[7],self.buttons[8]]for widget in self.widgetList:

self.add_widget(widget)def correct(self,btn):self.correctCount+=1if self.correctCount==3:label=Label(text="Full ")

button=Button(text="Çık")

button.bind(on_press=exit)self.widgetList=[Widget(),label,Widget(),Widget(),button,Widget()]for widget in self.widgetList:

self.add_widget(widget)class main(App):def build(self):

return content()if __name__ == '__main__':

main=main()

main.run()Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8a860ee0-ebb9-11ea-98cf-0d9846403006.jpeg
Python

a={ "yas":12, "dil":"Python", "kütüphane":[pygame,kivy], "sıkılma durumu":True } print(a)

Bylge Icon
Bylge Icon