Kivy Temel

Jul 4, 20211 dakika

ilk kütüp hane

from kivy.app import App

from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

from kivy.uix.label import Labelsonra sınıf

class main(App)

sonra build fonksiyonudef build(self)

return content()ve en yukarda content kısmını tanımlıyalımclass content(GridLayout):

def __init__(self):

super().__init__()

self.widgets()ve widgetleri ekleyelimdef widgets(self):

self.cols=1

label=Label(text="Kivy Adamdır")

self.add_widget(label)sonraif __name__=="__main__":

main=main()

main.run()ÇıktımızKüçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8a860ee0-ebb9-11ea-98cf-0d9846403006.jpeg
Python

data={ "yas":14, "dil":["Python","C++","Assembly"] "kütüphane":["pygame","kivy","pyautogui","cv2"], "sıkılma durumu":True } print(data)

Bylge Icon
Bylge Icon