Kivy Temel

Jul 4, 20211 dakika

ilk kütüp hane

from kivy.app import App

from kivy.uix.gridlayout import GridLayout

from kivy.uix.label import Label



sonra sınıf

class main(App)

sonra build fonksiyonu



def build(self)

return content()



ve en yukarda content kısmını tanımlıyalım



class content(GridLayout):

def __init__(self):

super().__init__()

self.widgets()



ve widgetleri ekleyelim



def widgets(self):

self.cols=1

label=Label(text="Kivy Adamdır")

self.add_widget(label)



sonra



if __name__=="__main__":

main=main()

main.run()



Çıktımız







Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8a860ee0-ebb9-11ea-98cf-0d9846403006.jpeg
Python

data={ "yas":13, "dil":"Python", "kütüphane":["pygame","kivy","pyautogui","cv2"], "sıkılma durumu":True } print(data)

Bylge Icon
Bylge Icon