köklü ifadelerin türevi (köklü fonksiyonların türevi )

Feb 14, 20211 dakika

n. dereceden köklü bir ifade şeklindeki bir fonksiyonunun türevi aşağıdaki formül yardımıyla bulunabilir.

köklü ifadelerin türevinin ispatı

Örnek 1

Cevap

Örnek 2

Cevap

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon