Küpün Hacmi

Jul 4, 20221 dakika

Küp Nedir ?Matematikte veya Geometride, 6 eşit karenin ikişer ikişer birbirleri ile dik açı oluşturacak şekilde birleştirilmesi sonucu oluşan üç boyutlu katı cisimlere küp denir. "Düzgün Altıyüzlü" olarak da bilinirler. Gerçek hayattan, zekâ küpü olarak da bilinen rübik küp ile oyun zarı örnek olarak verilebilir. Bir küpün, 6 yüzü (yüzey), 8 köşesi ve 12 kenarı (ayrıt) vardır.

Küpün Hacmi Nasıl Bulunur ?Bir küpün hacmi, en, boy ve yüksekliğinin birbiri ile çarpılması sonucu bulunur.Küpün Hacim FormülüKüpün Hacmi = En x Boy x YükseklikBir kenarının uzunluğu a birim olan bir küpün hacmi a³ birim³'tür.Bir kenarının uzunluğu a br. olan bir küpün, en, boy ve yükseklikliğinin uzunluğu birbirine eşit ve a br. kadardır.V = a br. x a br. x a br.

V = a³ br.³ olur. (V, küpün hacmini ifade etmektedir.)

Örnek 1: Bir kenarının uzunluğu 6 cm olan bir küpün hacmi kaç cm³'tür ?V = a³

V = (6 cm)³

V = 6³ cm³

V = 216 cm³ olur.Örnek 2: Hacmi 125 m³ olan küp şeklindeki bir deponun bir kenarının uzunluğu ne kadardır ?V = a³

a³ = V

∛a³ = ∛V

a = ∛125 m³

a = ∛5³ m³

a = ∛(5 m)³

a = 5 m olur.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon