LINQ Nedir? (Linq Serisi 1.0)

Apr 8, 20212 dakika

Linq; kelime olarak Language Integrated Query,yani dil ile bütünleştirilmiş sorgu anlamını taşımaktadır. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta dil ile bütünleştirilmiş olmasıdır. Böylece programlama dili ile veri tabanı arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırır. Bir diğer deyişle farklı veri kaynakları için tek bir sorgulama arabirimi sağlar.Linq kelime yapısını inceleyecek olursak SQL e benzer bir yapısı vardır. Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere Select ifadesinin sona gelmesi haricinde pek de bir fark yoktur.namespace ConsoleApp4

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{int[] sayilar = { 1071, 1453, 1799, 1923, 2009, 1988 };var Sonuc = from veri in sayilar where veri > 1900 select veri;foreach (var item in Sonuc)

{

Console.WriteLine(item);

}Console.ReadKey();

}

}}Kodu inceleyecek olursak; öncelikle sayilar adlı bir dizi oluşturduk ve elemanlarını atadık.Hemen ardından Linq sorgumuzu yazdık. Sorgu sonucu dönecek değerler Sonuc adlı değer dizimizde tutulacak.Lınq sorgumuzda veri adlı bir değişken kullandık,bu değişken ile dizimizdeki elemanları seçtik. in ifadesinden sonra veri kaynağımızı seçtik, where ifadesi ile de filtreleme yaptık.Son olarakda select deyimi ile seçimimizi yapıp sorgumuzu sonlandırdık. foreach mekanizması ile Sonuc değer dizemizdeki verileri okuduk.Kodun çıktısı şu şekildedir:1923,2009,1988Görüldüğü gibi 1900 den büyük sayıları okumuş olduk.Peki ya LINQ olmasaydı ? LINQ olmadan bu işlemleri nasıl gerçekleştiriyorduk ?

Bu da Linq serimin bir sonraki konusu olacak bu seriyi 5 makalede bitirmeyi düşünüyorum. Bugün ufak bir giriş yapmış olduk sonraki serilerde Görüşmek üzere:)KAYNAKLAR

-https://www.tutorialsteacher.com/

-Her Yönüyle C# 8.0Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
Bylge Icon
Bylge Icon