Liste Şifreleme

Sep 12, 20201 dakika

İlk Olarak Listemiz

a=["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","r","s","t","u","v","y","z"]Ondan Sonra Oluşturacağımız Liste

b=list()Listenin Örüntüsünü Alıp Liste Uzunluğuyla Kontrol Edelim

n=int(input("n : "))

if n>len(a):n=len(a)-1

if n<0:n=1Ve Şifrelemeye Bombalama Girelim

try:for i in range(n):a.append(a[i])Listenin Sonuna Listenin Başındaki n Kadar İndex EkliyelimVe

for i in range(len(a)):b.append(a[i+n])Bunda a'nın Uzunluğu Kadar b'ye a Listesinin i Sayısını n Fazlasını İndexi Olsun YapalımHata Verecek Onu Yok Sayalım

except IndexError:pass

İki Listeyi Birleştirip Yazdıralım

for i in list(zip(a,b)):print(i)Sonuç

n : 5

('a', 'f')

('b', 'g')

('c', 'h')

('d', 'i')

('e', 'j')

('f', 'k')

('g', 'l')

('h', 'm')

('i', 'n')

('j', 'o')

('k', 'p')

('l', 'r')

('m', 's')

('n', 't')

('o', 'u')

('p', 'v')

('r', 'y')

('s', 'z')

('t', 'a')

('u', 'b')

('v', 'c')

('y', 'd')

('z', 'e')Kod :

a=["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o","p","r","s","t","u","v","y","z"]

b=list()

n=int(input("n : "))

if n>len(a):n=len(a)-1

if n<0:n=1

try:

for i in range(n):a.append(a[i])

for i in range(len(a)):b.append(a[i+n])

except IndexError:pass

for i in list(zip(a,b)):print(i)Resim

YAĞMUR OLUP YAĞANLARA TEŞŞEKKÜRLER
Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8a860ee0-ebb9-11ea-98cf-0d9846403006.jpeg
Python

data={ "yas":14, "dil":["Python","C++","Assembly"] "kütüphane":["pygame","kivy","pyautogui","cv2"], "sıkılma durumu":True } print(data)

Bylge Icon
Bylge Icon