Lnx İntegrali

Jul 10, 20201 dakika

Ln x İntegrali

Lnx fonksiyonunun integralini kısmi integral (kısmi integrasyon, parçalı integral) yönteminden yararlanarak aşağıdaki şekildeki gibi hesaplayabiliriz.u(x) ve v(x) türevlenebilir iki fonksiyon olsun. ∫ u(x) . v(x)' dx = u(x) . v(x) - ∫ v(x) . u(x)' dx olur.Şimdi yukarıdaki formülden yararlanarak ∫ lnx dx integralinin sonucunu bulalım.

∫ lnx dx = ?u(x) = lnx

u(x)' dx = (lnx)' dx

u(x)' dx = x'/x dx

u(x)' dx = 1/x dxv(x)' dx = dx

v(x)' dx = 1 . dx

v(x)' = 1

v(x) = x∫ u(x) . v(x)' dx = u(x) . v(x) - ∫ v(x) . u(x)' dx

∫ lnx dx = lnx . x - ∫ x . 1/x dx

∫ lnx dx = lnx . x - ∫ x/x dx

∫ lnx dx = lnx . x - ∫ 1 dx

∫ lnx dx = lnx . x - x + c olur.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon