lnx türevi (lnx in türevi)

Jul 4, 20202 dakika

ln in anlamıYeni Latince'de (Neo-Latince veya Modern Latince), "doğal logaritma" anlamına gelen logarithmus naturalis sözcüğünün ilk harflarinden (l ve n) türetilmiştir. İnsanlar tarafından sonradan üretilen 2'lik, 5'lik, 10'luk veya 60'lık gibi bir sayı tabanı olmayıp kendiliğinden (doğal olarak) ortaya çıkan bir sayı tabanı olduğu için kendisine bu isim verilmiştir.e tabanına göre 0'dan büyük bir x sayısının logaritması (üssü), lnx'e eşittir. Buradaki e, π gibi irrasyonel bir sayıdır. İlk birkaç basamağı 2.718281... şekinde olup, sonsuza kadar devam eder.

Örneğin e (2.718281...) tabanına göre 5 sayısının logaritması veya üssü ln5'e eşittir. ln5'in sonucunun kaça eşit olacağını bulmak için çok fonksiyonlu bir hesap makinesinde önce ln tuşuna sonra da 5'e basarsak 1,6094... sonucunu elde ederiz.e için yazılabilecek birkaç önemli eşitlik aşağıda gösterilmiştir.

Ln için yazılabilecek bazı önemli eşitlikler aşağıda gösterilmiştir.

lnx grafiği

lnx türevi ispatı  y = f(x) = lnx (x>0) ⇒ y' = f(x)' = 1/x'dir.lnx Fonksiyonunun türevinin neden 1/x fonksiyonuna eşit olduğunu türevin ikinci tanımından yola çıkarak aşağıdaki şekildeki gibi ispatlayabiliriz.1. Adım

Yukarıdaki eşitlikte hem payı hem de paydayı x/h ile çarpalım.2. Adım

Yukarıdaki eşitlikte x/h = n dönüşümü yapılırsa;

h/x = 1/n olur.

x/h = n eşitliğinde;

h değeri sıfıra doğru (h → 0) yaklaşırken, n değeri sonsuza doğru (n → ∞) yaklaşır.3. Adım

y = f(x) = lna ⇒ y' = f(x)' = a'/a olur.Ln Fonksiyonu karmaşık gibi görünen çok sayıdaki fonksiyonun türevinin bulunmasında oldukça kullanışlıdır. Örneğin, y = u . v şeklindeki bir fonksiyonun türevi (çarpımın türevi), y' = u' . v + v' . u'dur.Ln Fonksiyonunu kullanarak yukarıdaki eşitliği kolay bir şekilde ispatlayabiliriz.

ln türev sorularıÖrnek 1

f(x) = lnx³ ise f(x)' = ?f(x) = lnx³

f(x)' = (x³)'/x³

f(x)' = 3x²/x³

f(x)' = 3/xÖrnek 2

f(x) = ln (x³ - 2x² + 4x - 7) ise f(1)' = ?f(x) = ln (x³ - 2x² + 4x - 7)

f(x)' = (x³ - 2x² + 4x - 7)'/(x³ - 2x² + 4x - 7)

f(x)' = (3x² - 4x + 4)/(x³ - 2x² + 4x - 7)

f(1)' = (3 . 1² - 4 . 1 + 4)/(1³ - 2 . 1² + 4 . 1 - 7)

f(1)' = (3 - 4 + 4)/(1 - 2 + 4 - 7)

f(1)' = (7 - 4)/(5 - 9)

f(1)' = 3/-4

f(1)' = - 3/4

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon