Napolyon Kompleksi

Aug 13, 20201 dakika

Napolyon kompleksi psikoloji, psikiyatri ve psikanalizde alanlarında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Kısa erkeklerde daha çok görülen bir aşağılık kompleks türüdür. Kimi zaman "Napolyon sendromu" veya "Kısa adam kompleksi" isimleriyle de bilinir.Napolyon kompleksine sahip bireyler, kısa boylarından dolayı yaşamış oldukları aşağılık kompleksini aşmak için ikili ilişkilerinde kavgacı ve agresif tavırlar sergilerler. Napolyon kompleksi, kişiler arası şiddeti ve saldırganlığına neden olmasının yanı sıra diğer istenmeye davranışları da motive edici gücü sahiptir.

Bu terim, sizinde tahmin edebileceğiniz gibi Napolyon ile direkt ilişkilidir. Napolyon döneminde ortalama bir Fransız erkeği 164 cm boylarındaydı. Napolyon ise Fransız kaynaklarına ve kendisine yapılan son otopsi raporuna göre 169 cm boyundaydı. Napolyon, 19.yüzyıldaki ortalama bir Fransız erkeğinden daha yüksek olmasına rağmen boyunu kompleks haline getirdiği söylenir. İngilizler, Fransızların efsanevi komutanının saldırganlığının altında yatan temel sebebin bu olduğuna inanırlar. Fransız tarihçiler ise Napolyon'un boyuyla ilgili herhangi bir sorunu olmadığını, ortaya atılan iddiaların tamamının bir İngiliz safsatası olduğunu söylerler.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/next-29ffac70-bb9e-11ea-9580-05a110325934.jpeg
JSent

Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer

Bylge Icon
Bylge Icon