Nazar Kelimesinin Kökeni

Oct 27, 20201 dakika

Nazar Kelimesi Nereden Gelmektedir?

Arapça bükümlü bir dildir. Bu nedenle Arapça sözcüklerin çoğu, üç harften geriye kalanları ise dört ve beş harften oluşan köklerden türetilir. Bunu için, kök sözcüğün önüne, ortasına ve sonuna çeşitli çekim ve yapım ekleri getirilerek yeni ve anlamlı sözcükler türetilir. Bu ekler kısa veya uzun ünlü, bazen de ünsüz bir harf olabilir."Nazar" sözcüğü Arapça'da "bakma, bakış" gibi anlamlara gelmekte olup "bakmak" mastarının kökü olan "nazara" (o [erkek] baktı) sözcüğü n-z-r sessiz harflerinden oluşmaktadır.Bu köke çeşitli ekler getirilerek pek çok sözcük türetilebilir. Bu özelliği Arapça'yı Dünya'nın en zengin dillerinden biri yapmıştır.n-z-r → nazar → nazar, bakma, bakış

n-z-r → nazir → nazır, bakan

n-z-r → nizara(t) → nezaret, gözetim altında tutulma, denetim altında tutulma

m-n-z-r → manzara(t) → manzara, seyir yeri

m-n-z-r → munazara(t) → münazara, karşılıklı tartışma

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon