Öklid Teoremi (Öklid Bağıntısı)

May 1, 20202 dakika

Öklit Teoremi (Öklit Bağıntısı)Bir dik üçgende, dik açının bulunduğu köşeden hipotenüse bir dikme inilirse iki tane yeni dik üçgen elde edilir. Oluşan bu yeni iki dik üçgen ile ilk dik üçgen Açı-Açı-Açı (A.A.A.) bakımından benzer üçgenlerdir. Bu üçgenlerden yararlanarak elde edilen bağıntılara Öklit Bağıntısı denir.1. Öklid'in Yükseklik Bağıntısıh² = m.nİspatı

Yukarıdaki şekildeki HBA, HAC ve ABC üçgenleri birer dik üçgendir.HBA, HAC ve ABC üçgenleri için sırasıyla Pisagor Teoremini uygularsak;

HBA üçgeni için h² + m² = c²

HAC üçgeni için h² + n² = b²

ABC üçgeni için b² + c² = a² olur.

Ayrıca, a = m + n'dir.

b² + c² = a² eşitliğini açalım.

(h² + n²) + (h² + m²) = (m + n)²

h² + h² + n² + m² = m² + 2mn + n²

2h² + n² + m² = m² + 2mn + n²

2h² + n² + m² - m² - n² = 2mn

2h² + n² - n² + m² - m² = 2mn

2h² = 2mn

h² = m.n olur.2. Öklid'in Dik Kenar Bağıntıları1. c² = m.aİspatıHBA üçgeni için c² = m² + h²

Öklid'in Yükseklik Bağıntısına göre h² = m.n'dir.

c² = m² + h²

c² = m² + m.n

c² = m.(m + n)

m + n = a'dır.

c² = m.a olur.2. b² = n.aİspatıHAC üçgeni için b² = n² + h²

Öklid'in Yükseklik Bağıntısına göre h² = m.n'dir.

b² = n² + h²

b² = n² + m.n

b² = n.(n + m)

n + m = a'dır.

b² = n.a olur.3. 1/h² = 1/b² + 1/c²İspatıYukarıdaki ABC üçgeninin alanı;

A (ABC) = a.h/2 = b.c/2'dir.

a.h/2 = b.c/2

a.h = b.c

(a.h)² = (b.c)² (eşitliğin her iki tarafının da karesini alırız)

a².h² = b².c²

h² = b².c²/a²

1/h² = a²/b².c² (eşitliğin her iki tarafını da ters çeviririz)

a² = b² + c²'dir.

1/h² = (b² + c²)/b².c²

1/h² = b²/b².c² + c²/b².c²

1/h² = 1/c² + 1/b² olur.Üçgenler de Benzerlik Kurallarından Yararlanarak Öklid Teoreminin İspatı

Yukarıdaki şekildeki ABC, HBA ve HAC dik üçgenleri Açı-Açı-Açı (A.A.A.) bakımından benzer üçgenlerdir.ABC ∼ HBA ∼ HAC (A.A.A.)1. h² = m.n Eşitliğinin İspatıHBA ∼ HAC (A.A.A.)

|AH|/|BH| = |CH|/|AH|

h/m = n/h

h.h = m.n (içler dışlar çarpımı yaparız)

h² = m.n olur.2. c² = m.a Eşitliğinin İspatıHBA ∼ ABC (A.A.A.)

|BH|/|AB| = |AB|/|BC|

m/c = c/a

c.c = m.a (içler dışlar çarpımı yaparız)

c² = m.a olur.3. b² = n.a Eşitliğinin İspatıHAC ∼ ABC (A.A.A.)

|CH|/|AC| = |AC|/|BC|

n/b = b/a

b.b = n.a (içler dışlar çarpımı yaparız)

b² = n.a olur.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon