Orta Taban

Dec 3, 20201 dakika

Orta Taban Nedir?

Bir üçgen veya dörtgenin herhangi iki kenarının orta noktasını birleştiren doğru parçasına orta taban denir. Orta taban alttaki tabana paralel ve uzunluğu da alttaki tabanın uzunluğunun yarısı kadardır.Üçgende Orta TabanYukarıdaki ABC üçgeninde |AD| = |DB|, |AE| = |EC| ve [DE] orta taban olmak üzere; [DE] // [BC] ve |DE| = |BC| / 2 olur.İspatYukarıdaki şekilde [DE] // [BC] olduğu için ADE ve ABC üçgenleri Açı - Açı - Açı bakımından benzer üçgenlerdir. Buna göre;|AD| / |DE| = |AB| / |BC|

k / m = 2k / n

m . 2k = n . k

2m = n

m = n / 2 olur.Yamukta Orta TabanYukarıdaki ABCD yamuğunda [AB] ve [DC] yanal kenarlarının orta noktalarını birleştiren ve [AD] ile [BC] kenarlarına paralel olan [EF] doğru parçasına ABCD yamuğunun "orta tabanı" denir. Orta tabanın uzunluğu alt ve üst taban uzunluklarının toplamının yarısına (ortalamasına) eşittir.|EF| = (|AD| + |BC|) / 2İspatYukarıdaki şekilde [AD] // [EF] // [BC] olduğu için AEG ve ABC üçgeni ile ADC ve GFC üçgenleri Açı - Açı - Açı bakımından benzer üçgenlerdir. Buna göre;|AE| / |EG| = |AB| / |BC|

k / m = 2k / |BC|

k . |BC| = m . 2k

|BC| = 2m olur.|GF| / |FC| = |AD| / |DC|

n / l = AD / 2l

n . 2l = l . |AD|

2n = |AD| olur.m + n = |EF|

|AD| + |BC| = 2n + 2m = 2(m+n)

|AD| + |BC| = 2|EF|

2|EF| = |AD| + |BC|

|EF| = (|AD| + |BC|) / 2 olur.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon