OSMANLININ DOĞUDA EN GENİŞ SINIRLARA ULAŞTIĞI ANLAŞMA(FERHAT PAŞA ANTLAŞMASI)

Oct 2, 20201 dakika

1590 Ferhat Paşa Antlaşması

Kafkaslarda ve Doğuda toprak elde etmek isteyen Osmanlılar sürekli olarak Safevilere saldırmışlardır 1583 te meşaleler muharebesiyle başlayan Osmanlı seferleri 1590 da imzalanan Ferhat Paşa Antlaşmasıyla son bulmuştur.

Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlılar:Tebriz,Karabağ,Gürcistan,Dağıstan ve Şirvan Osmanlıların eline geçmiştir.

Ferhat Paşa Antlaşmasının en önemli özelliği Osmanlının Doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma olmasıdır.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8f0b4cb0-03d2-11eb-bf9f-35f73e0c6a17.jpeg
KATKI

TARİH,SİYASET

Bylge Icon
Bylge Icon