Patagonya | Patagonya Neresi? | Patagonya Nerede?

Jan 9, 20212 dakika

Şili ve Arjantin'in güneyinde, çok geniş bir alanı kaplayan, ağaçsız ve çalılıklarla kaplı yarı kurak bir bölge. Patagonya'nın yüz ölçümü 1.043.076 km² olup; % 90'ı Arjantin'in ve % 10'u da Şili'nin sınırları içerisindedir. Kuzeyinde Colorado nehri ve doğusunda da Atlas Okyanusu vardır. Güneyde Tierra del Fuego'ya (Ateş Arazisi) kadar uzanan Patagonya, batıda And Dağları ile sınırlanır.Bölgeye ilk gelen Avrupalı Portekizli ünlü kâşif Ferdinand Macellan (1480-1521) olup; Macellan'ın, üzerlerine giydikleri kalın hayvan (guanako) postları, gür saçları ve boyalı yüzleri nedeniyle bölgede karşılaştığı Yerliler'i, bir 16. yüzyıl efsanesinde adı geçen Patagon isimli bir canavara benzettiği için bölgeye bu adı verdiği sanılmaktadır.

Patagonya'da yaşayan Yerliler'in atalarının bundan yaklaşık 5000 yıl kadar önce Tierra del Fuego Adası'ndan buraya geldikleri sanılmaktadır. 16. yüzyılın sonlarına doğru ise Patagonya'ya ayak basan İspanyol kâşifler, burada çok büyük bir bölümü avcılık ve toplayıcılıkla geçinen göçebe halklarla karşılaştılar. 1810'da Şili ve 1816'da da Arjantin İspanyol boyunduruğundan kurtulduktan sonra diğer Avrupalı ​​güçleri Patagonya'dan uzak tutmak amacıyla 19. ve 20. yüzyılın başlarında bölgeyi yavaş yavaş kolonileştirdi. Bu süreç, yaşam alanları daralan yerli nüfusun giderek azalmasına neden olurken, bunun yanında binlerce Avrupalı, Arjantinli ve Şilili'nin bazıları çiftçilik yapmak için, bazıları da bir topluluk meydana getiren Galliler gibi, dinsel ve siyasal özgürlüklerine kavuşmak için Patagonya'ya gelip yerleşmesinini sağladı. Arjantin ile Şili arasındaki sınır anlaşmazlıkları 20. yüzyıl boyunca devam etti. Ancak Güney Patagonya Buz Sahası boyunca uzanan sınır dışındaki tüm bu anlaşmazlıklar bugün çözülmüş durumdadır.2017 yılı itibariyle bölgede yaklaşık olarak 2.700.000 kişinin yaşadığı tahmin edilmekte olup; yine de nüfus seyrektir ve genellikle kırsal bölgelerde yaşar. Nüfus yoğunluğu km² başına ortalama 2 kişi kadardır ancak bazı bölgelerinde 1 kişinin bile altına düştüğü görülür. Bölgenin başlıca gelir kaynakları turizm, petrol, doğal gaz, enerji, balıkçılık ve hayvancılıktır. Bölgede ayrıca altın, bakır, demir, manganez, kurşun ve uranyum yatakları da vardır.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon