Pisagor Teoremi | Pisagor Teoreminin İspatı

May 1, 20201 dakika

Pisagor Teoremine göre bir dik üçgende, dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir.

Buna göre aşağıdaki dik üçgen de Pisagor bağıntısına göre; a² + b² = c²'dir.Pisagor Teoreminin Çeşitli İspatları1. Aşağıdaki şekilde KMNO yamuğunun alanı OKL, LMN ve OLN üçgenlerinin alanlarının toplamına eşittir.2. Aşağıdaki şekilde ABCD karesinin alanı KAL, LBM, MCN ve NDK üçgenleri ile KLMN karesinin alanlarının toplamına eşittir.3. Aşağıdaki karo çizimine biraz dikkat edilerek bakılacak olursa kenarları kırmızı ile belirtilmiş olan büyük karenin alanının diğer iki küçük karenin alanlarının toplamına eşit olduğunu rahatlıkla görülebilir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon