PYTHON OS MODÜLÜ

Dec 10, 20202 dakikaOS MODÜLÜ NEDİR?

Yapılan programların başka işletim sistemlerinde sorunsuz çalışması için kullanılan bir modül.

OS MODÜLÜ KOMUTLARI

İlk önce projemize imort etmemiz gerekiyor.

Kod : "import os"

#os.name --> işletim sisteminin adını gösterir.

#os.sep() --> İşletim sisteminin dizin ayracının ne olduğunu gösterir. GNU/Linux işletim sistemlerinde "/" Windows işletim sisteminde "" değerlerini döndürür.

#os.getcwd() --> Bulunduğumuz dizinin adını döndürür.

#os.chdir() --> Başka dizinler arasında dolaşmamızı sağlar.

#os.listdir() --> Girmiş olduğumuz dizindeki dosya ve klasörleri döndürür.

#os.rmdir() --> İçi boş olan bir dizin , dosyayı silmek için kullanılır.

#os.system() --> Sistem komutlarını veya bir programı çalıştırmak için kullanılır.

#os.stat() --> Dosyaların oluşturulma tarihi , boyutu , değişme tarihi gibi dosya hakkında bilgi almamızı sağlar.

#os.walk() --> Girdiğimiz dizine ait dosya ve alt dizinleri gösterir.

#os.rename() --> Dizinlerin, klasörlerin adını değiştirmemizi sağlar

#os.rename() --> Dizinlerin, klasörlerin adını değiştirmemizi sağlar

#os.replace() --> rename özelliği gibi replace de dizin ve dosyaların adını değiştirmemizi sağlar.

#os.mkdir() --> Bulunduğumuz dizin içinde klasör oluşturmamızı sağlar.

#os.remove() --> Bilgisayarda bulunan dosyaları silmemizi sağlar.

#os.removedirs() --> Girmiş olduğumuz dizindeki boş olan klasörleri silmemizi sağlar.

#os.path.exists() --> Girmiş olduğumuz dizinin veya dosyanın olup olmadığını kontrol eder.

#os.path.abspath() --> Bir dosyanın tam yolunu döndürür.

#os.path.expanduser() --> Bilgisayardaki kullanıcıya ait olan dizinin adresini verir.

#os.path.isdir() --> Yazılan paremetrenin dizin olup olmadığını sorgular. Eğer ki paremetre dizin ise True , Dosya ise False değerlerini döndürür.

#os.path.isfile() --> Girilen paremetrenin bir dosya olup olmadığını döndürür.Eğer parametre bir dosya ise True , Eğer bir dosya ise False değerini döndürür.

#os.path.join() --> Girilen değerleri işletim sistemine uygun yol adresi oluşturur.

#os.path.split() --> Yol adresinin baş kısmı ile son kısmını ayırır

#os.path.splitext() --> Dosyanın adı ile dosyanın uzantısını ayırır.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/09b65df0-faf9-11ec-8ff0-4f32c9b61146.png
XIORXA

Son mürcii halife, hekır ve yazılımcı

Bylge Icon
Bylge Icon