Python Temel

Aug 31, 20202 dakika

Python Temel

Konular

 • Ekrana Yazı Yazdırtma
 • Değişkenler
 • Matematiksel İşlemler
 • Kullanıcıdan Girişleri
 • Veri Dönüşümleri
 • Sorgular(if,elif,else)
 • Listeler
 • Döngüler(while ,for)
 • FonksiyonlarEkrana Yazı Yazdırtma

Ekrana Yazı Yazdırtma print("") İle Kullanılır

Mesala print("Hello World") Ekrana Hello World Yazdırır

print("Python Temelleri") Ekrana Python Temelleri YazdırırDeğişkenler

Python Dilinde Değişkenler Şu Şekilde Tanımlanır

Değişken_Adı=Değişken_Değeri

Mesela Yas=11 print(Yas) Ekrana 11 YazdırırMatematiksel İşlemlerMesala x=0 print(x+1) Ekrana 1 Yazdırır Ama Tekrar print(x) Yazarsak 0 Olur

Bu Yüzden x+=1 Veya x=x+1 Olarak Kullanılır

Kullanım Şekilleri

 • x+=1
 • x-=1
 • x*=1
 • x/=1
 • x**2Bu Şekilde Kullanılır

x-=1 1 Çıkarır

x*=1 Birle Çarpar

x/=1Bire Böler

x**2 Karesini Alırkullanıcı Girişleri

Python Da input Fonksiyonu İle Kullanıcıdan Bir Giriş Alınır

Mesala var Yas=input("Yas") print(Yas)

Sonucu Yas Diye Sorucak

Ben 11 Girdim

Sonra Ekrana 11 YazdırırVeri Dönüşümleri

Veri Dönüşümü İçin

 • int()
 • str()
 • float()

Kullanılır

int() Değişkeni Integer(Tam Sayı) Ya Dönüştürür

str() Değişkeni String(Yazı) Ya Dönüştürür

float() Değişkeni Değişkeni Float(Ondalıklıya Dönüştürür)Sorgular

Sorgular İçin

 • if
 • elif
 • else

Kullanılır

if Eğer True(Doğru) İse İçindeki Kodu Çalıştırır

if True:print("True")

Ekrana True Yazdırır

Sorgu Şekilleri

 • <
 • <=
 • >=
 • ==

< Anlamı Eğer x ,y Den Küçükse True Döndür

<= Anlamı Eğer x ,y Den Küçükse Veya Eşitse True Döndür

> Anlamı Eğer x ,y Den Büyükse True Döndür

>= Anlamı Eğer x ,y Den Büyükse Veya Eşitse True Döndür

== Anlamı Her x y'ye Eşitse True DöndürOr Ve And Kullanımı

if x<y and z==k:print("True")

Anlamı Eğer x y Den Küçükse Ve z k'ye Eşitse True Döndür

if x<y or x<z:print("True")

Anlamı Eğer x ,y Veya z den Küçükse True DöndürElif Kullanımı Ve Else Kullanımı

Elif Else if Anlamına Gelir

Else Değilse Demek

if x==y:print("True")

elif x<y: print("True")

else:print("True")Anlamı

Eğer x y'ye Eşitse True Döndür Oda Değilse x ,y Den Küçükse True Döndür Hiçbiri Değilse True DöndürListeler

Listeler Çok Önemlidir

Bu Şekilde Tanımlanır

a=[1,2,3,4,5]

1 Re Ulaşmak İçin

print(a[0]) Ekrana 1 YazdırırBu Listenin Uzunluğuna Ulaşmak İçin len Metodu Kullanılır

print(len(a))Listeye Elaman Ekleme

a.append(6) Veya a[5]=6 Bu Şekilde KullanılırDöngüler

 • while
 • for

Döngüleri Vardırwhile Döngüsü Şu Şekilde Kullanılır

i=0

while i<5:

i+=1

print(i)

Anlamı Eğer i 5 Ten Küçükse i'yi 1 Arttır Ve Yazdır

Sonuç

1

2

3

4

5For DöngüsüFor Döngüsü Listede Gezinmeye Yarar

for i in [1,2,3,4,5]:print(i)

Sonuç

1

2

3

4

5Liste Oluşturmanın Kolay Bir Yolu range() Fonksiyonu

Mesela print(range(5)) Ekrana [1,2,3,4,5] Yazdırır Bunu For Döngüsü İçine SokabilirsinizFonksiyonlar

Matematikteki Fonksiyonlara Çok Benzerler

Şöyle Tanımlanır

def Selam():

print("Selam")

Selam()

Bu Ekrana Selam YazdırırParametreli Fonksiyon

Örnek

def Selamla(Ad):

print("Selam "+ad)

Selamla("Deniz")

Ekrana Selam Deniz Yazdırır

Ve a=Selamla Olarak Bir Değişkene Atanabilir

a("Ayşe") Ekrana Selam Ayşe YazdırırReturn Deyimi

Return Dersek O Fonksiyonun Değeri Return Olur

Örnek

def Topla(x,y):

return x+y

print(Topla(5,4)) Ekrana 9 Yazdırır x Le y Yi TopladıkKüçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3-eu-west-1.amazonaws.com/8a860ee0-ebb9-11ea-98cf-0d9846403006.jpeg
Python

data={ "yas":14, "dil":["Python","C++","Assembly"] "kütüphane":["pygame","kivy","pyautogui","cv2"], "sıkılma durumu":True } print(data)

Bylge Icon
Bylge Icon