Tenasüh Nedir? (Tenasüh Ne Demek?)

Jan 23, 20211 dakika

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun bir varlıktan (insan, hayvan veya bitki) başka bir varlığa geçtiğine inanan görüş. Ruhun birbiri ardı sıra başka başka bedenleri canlandırabileceğini öne süren düşünce. Dünya'da 1 milyarın üzerinde insan ruh göçüne inanmaktadır. Asya Kıtası'ndaki Hindular, Budistler ve Jainistler (Cainistler) ile Suriye ve Lübnan'daki Dürziler ile Nusayriler (Arap Alevileri) bu inançtandır.

Ölüler Kitabı'nda (Ra Nu Pert Em Hru) bahsedildiği üzere Eski Mısırlılar, ruh göçünü ölen kişinin öldükten sonra bazı hayvanlara (kuşlar ve yılanlar) dönüşmesi olarak görüyorlardı. Bu Antik Mısır inancını Eski Yunan'a taşıyan kişi ise M.Ö. 570-495 arasında yaşamış olan ünlü düşünür Sisamlı Pisagor'dur. Platon (Eflatun), Phaidon adlı "ruhun ölümsüzlüğü" düşüncesini ele aldığı diyaloğunda, ruhların göç etmesi düşüncesini, karşıtlar yasasına (ölüm hayattan geldiğine göre hayatında ölümden gelmesi gerekir) ve hatırlatma teorisine (öğrenmek hatırlamaktır. daha önceki bir yaşamda öğrenilmiş olanı yeniden akla getirmektir) dayanarak savundu. Ruh göçünü kabul eden ve savunan çağdaş düşünürlerden Charles Fourier (1772-1837), Jean Reynaud (1806-1863) ve Pierre Leroux (1798-1871), ruhun ölümsüz olduğunu ve dünyaların sayısız çokluğunda faaliyet gösterdiğini öne sürmüşlerdir.İslam dini ise açık bir şekilde tenasüh inancını reddeder.  • Onlar, ilk ölümden başka orada bir ölüm tatmazlar. (Duhan 56)  • Onlar, orada şöyle feryat ederler: Ey Rabbimiz! Bizleri çıkar, yaptıklarımızdan başka, salih bir amel yapalım. Onlara denilir ki: Size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O hâlde tadın bakalım azabı! Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur. (Fatır 37)  • Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelince, Rabbim, beni (dünyaya) geri döndür, ta ki yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim der. Hayır! Bu söylediği boş bir laftır. Onların arkasında ise, yeniden dirilecekleri güne kadar berzah vardır. (Müminun 99-100)
Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon