Reform Nedir? (Reform Ne Demek?)

Jan 30, 20211 dakika

Reform Nedir Kısaca (Reform Ne Demek Kısaca)Reform veya reform hareketi, 16. yüzyıl boyunca bütün Avrupa'yı etkilemiş bulunan büyük bir dinsel harekettir. Fransızca'da "düzeltme, ıslah etme, ıslahat" gibi anlamlara gelen réforme (okunuşu: reform) sözcüğünden dilimize geçmiştir. re "yenileme, yinileme, tekrarlama" anlamına gelen bir önek ve form ise "şekil, biçim" anlamına gelen bir sözcüktür. Reform ise "yeniden şekil verme, yeniden biçim verme, düzeltme" gibi anlamlara gelmektedir.Katolik Kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve bozulmasına (siyasetle uğraşma, dünyevi işlere daha çok ilgi duymaya başlama, endüljans satma) bir tepki olarak doğan ve zamanla Katolik din adamları ve Papa'yı da karşısına alan bu hareket, bir süre sonra tüm Avrupa'ya yayılarak bugün Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri olan (Diğerleri Katoliklik ve Ortodoksluk) Prostestanlık'ın doğmasına yol açacaktır. Reform hareketinin en önemli liderleri olarak Alman Martin Luther (1483-1546) ile Fransız Jean Calvin (1509-1564) görülmektedir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon