Rönesans Nedir? (Rönesans Ne Demek?)

Jan 23, 20211 dakika

Rönesans, "yeniden doğmak, yeniden doğuş" anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcüktür. Avrupa tarihinde 14. yüzyılın sonuyla 15. ve 16. yüzyılları kapsıyan dönem "Rönesans Dönemi" olarak adlandırılır. Eski Yunan ve Roma kültürünün yeniden canlandığı, düşüncede, edebiyatta, sanatta (resim, heykel ve mimari) büyük değişimlerin yaşandığı bu dönemde sanki herşey yeniden canlanmış, yeniden doğmuş gibiydi. Bu yüzden bu tarihsel değişim dönemine Rönesans ismi verilmiştir. Rönesans döneminde meydana gelen gelişme ve ilerlemeler, insanın evreni, evrendeki konumunu ve yaşama bakış açısını büyük ölçüde etkilemiş ve değiştirmiştir. Daha sonraları ise yeni bir tanımı daha yapılarak Ortaçağın dini ve baskıcı anlayışına bir tepki, insanın ve dünyanın yeniden keşfi, özgür, eleştirici ve dinden uzak bir bireyciliğin ortaya çıkışı olarak görüldü.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon