Sara İsminin Anlamı

Jan 12, 20211 dakika

İlk biçimi "Sarai" şeklinde olup İbranice'de "prenses" anlamına gelmektedir. Hazreti Sara (Sare olarak da bilinir), Hazreti İbrahim'in ilk eşidir. Ur şehrinde evlendikten bir süre sonra birlikte Kenan diyarına gittiler. Daha sonra kıtlık yüzünden Mısır'a geldiler. Ancak Hazreti İbrahim ihtiyatlı olacağı düşüncesiyle Hazreti Sara'yı, Firavun'a kız kardeşi olarak tanıtır. Firavun'un adamları Hazreti Sara'yı kaçırırlar ama daha sonra Hazreti İbrahim'e geri verilir ve birlikte Hebron'a (El-Halil) giderler. Hazreti Sara buradayken kısır olduğunu anlar ve Mısırlı cariyesi Hazreti Hacer'i, Hazreti İbrahim'e verir. Hazreti Hacer'den, Hazreti İsmail doğar. Hazreti İsmail aynı zaman Hazreti Muhammed'in ve Arapların'da atasıdır. Melekler, Hazreti İbrahim ve yaşlı karısı Hazreti Sara'nın evine gelerek bir erkek çocukları olacağını müjdeler. Hazreti Sara'dan Hazreti İshak dünyaya gelir. Hazreti İshak, Hazreti Yakub'un (İsrail) babasıdır. Hazreti Yakup ise İsrailoğuları'nın (Ben-i İsrail) atasıdır.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon