Selef Ne Demek?

Dec 3, 20201 dakika

Selef Kelimesinin Kökeni

Arapça slf kökünden gelen (türetilmiş olan) sālif (سالف) sözcüğü "eski, önceki, geçmiş" gibi anlamlara gelmektedir. Selef ise sālif'in çoğulu olan ve "öncekiler,eskiler" gibi anlamlara gelen Arapça salaf (سلف) sözcüğünden dilimize geçmiştir.Selef Ne Demek?

Bir mevkide, makamda, görevde, meslekte, işte birinden önce bulunmuş kimseye selef denir. Halefin tersidir. Selef önce gelirken halef sonra gelir. Selefin Türkçe karşılığı olarak öncel sözcüğü kullanılmaktadır.Selefi Ne Demek?

İslam'ın ilk çağına dönmeyi savunan dini ve siyasi harekete selefilik denir. Arapça salafī (سلفى) sözcüğünden dilimize geçmiştir.Selefilik Ne Demek?

Arapçası selefiyye (السلفية) olup İslamda bir kelam yoludur. Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) (Muhammed Bin Abdullah veya Ebu'l Kasım olarak ta bilinir) ölümünden sonra sahabenin ve sahabeye bağlı olanların (tabiler) sözlerini ve davranışlarını benimseme ve tatbik etme şeklinde bir inanış şekli olan selefilik, zamanla bir mezhep durumuna geldi. Selefiyyenin görüşleri daha çok sünni kelamcılar arasında yaygındır.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon