Sin(a+b) ve Cos(a+b) Toplam Formülünün Euler Formülü Yardımı ile İspatlanması

May 1, 20201 dakikasin(a+b) = sina.cosb+sinb.cosa ve cos(a+b) = cosa.cosb-sina.sinb açılımının ispatını Euler Formülü yardımı ile aşağıdaki şeklideki gibi yapabiliriz.

Formülümüzdeki e irrasyonel ve sabit bir sayı olup ilk birkaç rakamı 2,718281... şeklindedir. i ise karmaşık sayı olup değeri √-1'e eşittir.Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon