sin(x+y) ve sin(x-y) Toplam ve Fark Formüllerinin İspatı

May 1, 20201 dakikasin(x+y) = sinx.cosy + cosx.siny ve sin(x-y) = sinx.cosy - cosx.siny eşitliklerinin ispatını aşağıdaki şekildeki gibi gösterebiliriz.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon