Cos2x Türevi

Jan 30, 20211 dakika

Cos2x Türevi Nedir?cos2x'in Türevi -2sin2x'tir.İspat 1y = f(x) = cosx ⇒ y' = f(x)' = -sinxy = f(x) = cosu ⇒ y' = f(x)' = -u'.sinu

y = f(x) = cos2xy' = f(x)' = -(2x)'.sin2xy' = f(x)' = -2.sin2x olur.İspat 2Üstel Fonksiyonların Türevi

y = f(x) = u² ⇒ y' = f(x)' = 2.u'.u

cos2x = cos²x - sin²xy = f(x) = cos²x - sin²x

y' = f(x)' = (cos²x - sin²x)'

y' = f(x)' = (cos²x)' - (sin²x)'

y' = f(x)' = 2.cosx'.cosx - 2.sinx'.sinx

y' = f(x)' = 2.-sinx.cosx - 2.cosx.sinx

y' = f(x)' = - 2.sinx.cosx - 2.sinx.cosx

sin2x = 2.sinx.cosx

y' = f(x)' = - sin2x - sin2x

y' = f(x)' = -2sin2x olur.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon