Sin2x ve Cos2x Açılımının Euler Formülü Yardımı ile İspatı

May 1, 20201 dakikaSin2x = 2.Sinx.Cos2x ve Cos2x = Cosx² - Sinx² açılımının euler formülü yardımı ile ispatını aşağıdaki şekildeki gibi yapabiliriz.

Formülümüzdeki e irrasyonel ve sabit bir sayı olup ilk birkaç rakamı 2,718281... şeklindedir. i ise karmaşık sayılı olup değeri √-1'e eşittir.

Küçük bir destek binlerce beğeniden daha değerlidir
https://bylge-images.s3.amazonaws.com/banff-4331689_1920.jpg
Pow

Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Genel Kültür Sevdiricisi

Bylge Icon
Bylge Icon